Partneri projekta

Općina Marijanci

Općina Koška

Općina Bizovac

Općina Petrijevci

Grad Belišće

Grad Valpovo

HIDROBEL d.o.o.