Nositelj projekta

DVORAC d.o.o. je komunalno poduzeće sa sjedištem u Valpovu. Već dugi niz godina obavlja poslove distribucije i proizvodnje vode, ali i djelatnosti skupljanja, pročišćivanja te uklanjanja otpadnih voda na području grada Valpova i općina Petrijevci, Bizovac te Koške.

Tijekom godina struktura društva se mijenjala. Godine 1970. osnovan je Zavod za urbanizam i komunalne djelatnosti općine Valpovo, kako bi se uredile komunalne djelatnosti. Zatim, 1985. godine ovlasti poduzeća se proširuju na proizvodnju i distribuciju vode.

Grad Valpovo, Općina Bizovac i Općina Petrijevci zaključili su Društveni ugovor o promjeni oblika organiziranja javnoga poduzeća u trgovačko društvo, temeljem kojeg je DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti registriran 1997. godine pod nazivom Društvo i danas posluje s temeljnim kapitalom u iznosu od 12.772.500,00 kn.

Hrvatske vode su u travnju 2003. godine postale članovi/suvlasnici društva DVORAC d.o.o. iz Valpova. Nakon tri godine sukladno izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva tvrtka Hrvatske vode, odnosno pravna osoba za upravljanje vodama, nije više član/suvlasnik Društva. Ugovorom o dijeljenju i prijenosu poslovnog udjela u Društvu DVORAC d.o.o. iz Valpova potpisanim 14. rujna 2006. godine Hrvatske vode prenijele su svoj poslovni udjel u Društvu u iznosu od 11.750.300,00 kuna na tri nejednaka dijela – Gradu Valpovu, Općini Bizovac te Općini Petrijevci. Time su članovi Društva stekli udjele prema visini uloga svakog člana Društva u temeljnom kapitalu.

Odluku o povećanju temeljnog kapitala za DVORAC d.o.o. članovi Društva su donijeli 25. kolovoza 2010. Od tog dana temeljni kapital iznosi 40.350.400,00 kuna. Općina Koška preuzima poslovni udio u temeljnom kapitalu Društva u visini od 2.333.500,00 kuna te postaje članom Društva.