Kontakt

Nositelj: DVORAC d.o.o.

OIB: 15734642164

Odgovorna osoba: Damir Pepić, dipl.oec.

Telefon: 031 656 060

Internet adresa: www.dvorac.hr

Adresa elektroničke pošte: eu.projekti@dvorac.hr; dvorac@dvorac.hr

PODACI O OSOBAMA ZADUŽENIM ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA

Ime i prezime: Iva Matić, dipl.ing.građ.

Telefon: 031 358 665

Mob: 099 480 3104

Adresa elektroničke pošte: iva.matic@dvorac.hr