Dosad je na projektu sufinanciranom sredstvima Europske unije „Projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo – Belišće“ izvedeno gotovo 35 km rekonstrukcije i izgradnje vodoopskrbne mreže, više od 57 km izgradnje i rekonstrukcije sustava odvodnje, 1807 kućnih priključaka spojeno je na rekonstruiranu vodoopskrbnu mrežu, 220 komada hidranata, 2300 priprema za kućne priključke te su izgrađene 3 crpne stanice. Za Postrojenje za pripremu pitke vode u Belišću i Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Belišću i Petrijevcima odabrani su izvođači u fazi izrade projektne dokumentacije.