U prostorijama tvrtke Hidrobel d.o.o. u Belišću održan je “kick off” sastanak između Naručitelja, tvrtke Dvorac d.o.o. i partnera, te tvrtke Esotech iz Slovenija. Cilj sastanka s odabranim izvođačem radova na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda bio je usuglasiti buduće aktivnosti na radovima koji predstoje.

Ugovorom je predviđena izgradnja dva uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.U Belišću će se izgraditi uređaj kapaciteta 24.200 ES (ekvivalent stanovnika), razine 3 i vrijednosti 55.892.938,00 kn, dok će se u Petrijevcima izgraditi uređaj kapaciteta 9.800 ES, razine 3 i vrijednosti 34.782.983,00 kn. Budući da većina stanovništva na projektnom području, izuzev Valpova, Belišća i Vinogradca, nisu spojeni na kolektivni sustav otpadnih voda, uspostavom sustava odvodnje i pročišćavanja na trenutno nepokrivenim područjima značajno će se smanjiti broj korisnika septičkih jama.

Vrijednost projekta iznosi 271.578.968 kuna, od čega 189.561.114 kuna dolazi iz Europskog kohezijskog fonda za financijsko razdoblje 2014-2020. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike sufinancira projekt u iznosu od 35.542.437 kuna, Hrvatske vode s 35.542.437, a tvrtka DVORAC u iznosu od 7.449.186 te HIDROBEL s 3.483.794 kuna. 

Previđena je izgradnja i rekonstrukcija više od 100 km kolektora i tlačnih cjevovoda te izgradnja 15 i rekonstrukcija 2 crpne stanice. Projekt izravno doprinosi ostvarenju nacionalnih strateških ciljeva, ali i specifičnih ciljeva iz prioritetne osi 2 vezanim uz opskrbu pitkom vodom i pročišćavanjem otpadnih voda.

Tvrtka DVORAC nositelj je projekta, a uz tvrtku HIDROBEL partneri na projektu su gradovi Valpovo i Belišće te općine BizovacKoškaMarijanci i Petrijevci. Završetak radova na Projektu previđen je krajem 2023. godine. Do tada će biti rekonstruirani cjevovodi i kanalizacijski kolektori, izgrađeni magistralni cjevovodi, stanice za dokloriranje, oborinski kolektori te uspostavljen sustav za uklanjanje sumporovodika i sustav za upravljanje i nadzor.