U Centru za kulturu Matija Petar Katančić u Valpovu potpisani su Ugovori za izgradnju dva uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ukupne vrijednosti preko 90 milijuna kuna. U ime Naručitelja Ugovor je s tvrtkom Esotech iz Slovenije potpisala Iva Matić, direktorica tvrtke Dvorac d.o.o. 

Potpisom dva Ugovora izgradit će se dva uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. U Belišću će se izgraditi uređaj kapaciteta 24.200 ES (ekvivalent stanovnika), razine 3 i vrijednosti 55.892.938,00 kn, dok će se u Petrijevcima izgraditi uređaj kapaciteta 9.800 ES, razine 3 i vrijednosti 34.782.983,00 kn. Budući da većina stanovništva na projektnom području, izuzev Valpova, Belišća i Vinogradca, nisu spojeni na kolektivni sustav otpadnih voda, uspostavom sustava odvodnje i pročišćavanja na trenutno nepokrivenim područjima značajno će se smanjiti broj korisnika septičkih jama.

“U proteklih godinu i pol dana u na području Grada Valpova i Belišća te Općina Petrijevci, Koška i Bizovac veliko je gradilište. Projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo – Belišće u punom je zamahu. Projektom, mnogima poznatom i kao FASEP, predviđena je izgradnja i rekonstrukcija više od 100 kilometara kolektora i tlačnih cjevovoda te izgradnja 15 i rekonstrukcija dvije crpne stanice, izgradnja dva uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Belišću i Petrijevcima te izgradnja uređaja za proizvodnju pitke vode u Belišću.

Vrijednost cijelog projekta iznosi preko 270 milijuna kuna.

Cilj projekta je  unaprjeđenje vodoopskrbe i priprema pitke vode te prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda na cjelokupnom području. Do sada smo ugovorili vrijednost više od 160 milijuna kuna što je otprilike 62% od ukupne vrijednosti projekta. S krajem ožujka 2021. godine realizirano je nešto više od 90 milijuna kuna. Tvrtka Dvorac d.o.o. Valpovo nositelj je projekta. Uz odličnu suradnju sa svim partnerima postigli smo puno toga. Koristim ovu priliku kako bi naglasila jako dobru koordinaciju i suradnju s tvrtkom Hidrobel d.o.o. Belišće i direktoricom, gospođom Lidijom Gavrić, s kojom prolazimo sve prepreke, ali i dijelimo uspjehe. U našem radu imamo  potpunu podršku naših gradonačelnika, gospodina Matka Šutala i gospodina Dinka Burića te načelnike Općina Petrijevci, Bizovac, Koška i Marijanci. Bez njihove potpore sigurna sam da ne bi danas bili ovdje. Svakako moram zahvaliti i izaslaniku Župana Osječko – baranjske županije, gospodinu Goranu Ivanoviću te generalnom direktoru Hrvatskih Voda gospdinu Zoranu Đurokoviću koji su nam u svakom trenutku na raspolaganju kako bi savladali sve izazove koji su nam stavljeni na put. Drago mi je što ste danas s nama prilikom potpisivanja ugovora s odabranim izvođačem, tvrtkom ESOTECH d.d. iz Slovenije, i nadam se uspješnoj suradnji. Danas ćemo potpisati  dva ugovora za dva uređaja: za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Belišću kapaciteta 24.200 ES razine 3, vrijednosti 55.892.938,00 kn i za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Petrijevcima kapaciteta 9.800 ES, razine 3 i vrijednosti 34.782.938,00 kn. 

Izgradnja sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Belišće i Petrijevci je aktivnost programa mjera kontrole i smanjenja onečišćenja voda komunalnim otpadnim vodama predviđena Planom upravljanja vodnim područjima, čime će se zbrinuti otpadne vode aglomeracije u hrvatskom dijelu sliva međunarodne rijeke Drave, te njenih pritoka. Većina stanovništva na projektnom području (osim u Valpovu, Belišću i Vinogradcima) nisu spojeni  na kolektivni sustav otpadnih voda i koriste septičke jame.

Uspostavom sustava odvodnje i pročišćavanja na trenutno nepokrivenim područjima značajno će se smanjiti broj korisnika na septičkim jamama. Broj stanovnika priključen na odvodnju 2016. godine (ES) bio je  14.975 stanovnika, dok se nakon završetka projekta očekuje da će taj broj biti 24.938 stanovnika. Razlika od 9.963 stanovnika predstavlja broj stanovnika koji, provedbom ovoga projekta, napuštaju korištenje septičkih jama te se priključuju na sustav javne odvodnje. Stope priključenosti na cijelom sustavu rastu od 42% koliko je bilo u 2016. godini,  do 70% koliko će biti na kraju ovog projekta. Do najkasnije 2026. godine očekuje se priključenje korisnika na područjima u kojima postoje sustavi odvodnje minimalno 85%, a do 2030. godine očekuje se priključenje u potpunosti (>99%) .

Dugoročnim programom investiranja predviđena je izgradnja cjelovite mreže javne odvodnje. Danas smo ovdje kako bi smo okrenuli još jedan novi list, svjesni da nas čeka još puno posla. Potpis ugovora samo je još jedan korak naprijed, ali uz ovakvu podršku i dobru suradnju uvjerena sam u uspješnu  provedbu i završetak ovog projekta na zadovoljstvo svih, posebice korisnika naših usluga” – rekla je Iva Matić, direktorica tvrtke Dvorac d.o.o.

 

„U ovih godinu i pol dana puno smo napravili i nadam se da ćemo uspjeti završiti ove projekte i da ćemo do kraja 2023. godine pustiti u pogon dva uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, uređaj za proizvodnju pitke vode te spojiti naše građane na sustav odvodnje na zadovoljstvo svih“izjavila je direktorica tvrtke Hidrobel d.o.o., Lidija Gavrić.

„Projekt koji je 2017. godine bio pred kolapsom danas služi kao primjer dobre prakse i jedan je od najvećih infrastrukturnih projekata rekonstrukcije vodoopskrbe i odvodnje na ovim prostorima. Zahvaljujem se direktoricama tvrtki Dvorac d.o.o. i Hidrobel d.o.o., svim partnerima na projektu, a osobito gospodinu Zoranu Đurokoviću, generalnom direktoru Hrvatskih voda i svima koji su od prvog dana prisutni na projektu“rekao je gradonačelnik Grada Valpova Matko Šutalo.

Previđena je izgradnja i rekonstrukcija više od 100 km kolektora i tlačnih cjevovoda te izgradnja 15 i rekonstrukcija 2 crpne stanice. Projekt izravno doprinosi ostvarenju nacionalnih strateških ciljeva, ali i specifičnih ciljeva iz prioritetne osi 2 vezanim uz opskrbu pitkom vodom i pročišćavanjem otpadnih voda.

„Ovo potpisivanje ugovora još je jedan korak ka konačnoj realizaciji još jednog projekta za cijelu ovu mikroregiju. Hvala svima koji su dali veliki doprinos da se i danas nalazimo u ovoj fazi. Osobito se zahvaljujem gospodinu Đurokoviću, gospodinu Vukmiriću i gospodinu Kovačevića jer da na onom dramatičnom sastanku 2017. godine nisu učinili veliki iskorak ovog projekta ne bi bilo. Neka povijest pamti da ste za ovu mikroregiju zaista puno učinili, a hvala i županu Anušiću, kao članu Upravnog vijeća Hrvatskih voda, na bezrezervnoj i bezuvjetnoj potpori“izjavio je gradonačelnik Grada Belišća Dinko Burić.

Do sada ugovorena vrijednost iznosi više od 160 milijuna kuna, odnosno preko 60% ukupne vrijednosti projekta, a zaključno s krajem mjeseca ožujka 2021. godine, realizirana vrijednost ugovora iznosi preko 90 milijuna kuna.

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković rekao je kako „ova priča traje desetak godina i mnogi su uz nju stasali. Uvijek je bila želja konačno riješiti i odvojiti javno od privatnog, imati sustav za pročišćavanje otpadnih voda i unaprijediti stupanj pročišćavanja otpadnih voda na ovom području. Nakon zaista dugog puta i problema koje smo imali, sada smo na dobrom putu. Veliku potporu projektu dala je županija koja je preuzela veliki dio oko koordinacije da te projekte izguramo i da danas imamo 2 milijarde kuna projekata na području Osječko-baranjske županije čime su ulaganja u vodno komunalnu infrastrukturu najveća u povijesti.“

Vrijednost projekta iznosi 271.578.968 kuna, od čega 189.561.114 kuna dolazi iz Europskog kohezijskog fonda za financijsko razdoblje 2014-2020. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike sufinancira projekt u iznosu od 35.542.437 kuna, Hrvatske vode s 35.542.437, a tvrtka DVORAC u iznosu od 7.449.186 te HIDROBEL s 3.483.794 kuna. 

„Rekao bih da je ova priča aglomeracije Valpovštine možda jedan dobar temelj za ono što treba biti praksa. Bez zajedničkog nastupanja nema razvoja niti jednog naselja na ovome području i to jednostavno moramo shvatiti kao poslanje koje imamo mi koji se bavimo politikom. Ovo spada u jedno od povijesnih ulaganja kada su u pitanju gradovi Valpovo i Belišće, ali i cijela Valpovština. Zajedničkim radom uspjeli smo nivelirati apsolutno sve i danas imamo ono što je najbitnije – da konačno i ja mogu u svojim Vladimirevcima reći da će kanalizacija biti gotova 2023. godine, kao i u ostalim mjestima i naseljima“rekao je izaslanik župana Osječko-baranjske županije, saborski zastupnik Goran Ivanović.

Previđena je izgradnja i rekonstrukcija više od 100 km kolektora i tlačnih cjevovoda te izgradnja 15 i rekonstrukcija 2 crpne stanice. Projekt izravno doprinosi ostvarenju nacionalnih strateških ciljeva, ali i specifičnih ciljeva iz prioritetne osi 2 vezanim uz opskrbu pitkom vodom i pročišćavanjem otpadnih voda.

 

Tvrtka DVORAC nositelj je projekta, a uz tvrtku HIDROBEL partneri na projektu su gradovi Valpovo i Belišće te općine Bizovac, Koška, Marijanci i Petrijevci. Završetak radova na Projektu previđen je krajem 2023. godine. Do tada će biti rekonstruirani cjevovodi i kanalizacijski kolektori, izgrađeni magistralni cjevovodi, stanice za dokloriranje, oborinski kolektori te uspostavljen sustav za uklanjanje sumporovodika i sustav za upravljanje i nadzor.