Projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo-Belišće

Valpovo Belisce

Implementacija projekta je predviđena uz pomoć financijske podrške Kohezijskog fonda EU u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 386.043.735,00 kn, a Europska unija je bespovratno sufinancirala 189.561.114,00 kn. Ciljne skupine projekta su stanovnici, koji su priključeni na postojeće sustave odvodnje, a nakon provedbe projekta bili bi priključeni na nove sustave. Svrha projekta je usklađivanje s Direktivom o pročišćenju komunalnih otpadnih voda za aglomeracije Belišće, Petrijevci, Koška i Gat te usklađivanje s Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju.

Također, važno je i unaprjeđenje vodoopskrbe i priprema pitke vode te prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda na cjelokupnom području, koje objedinjuje uslužno područje dvije komunalne tvrtke, Dvorac d.o.o. Valpovo i Hidrobel d.o.o. Belišće. Tvrtke su se udružile u svrhu pružanja zajedničkih vodno-komunalnih usluga, kako bi pokrile sva naselja lokalne samouprave, u djelu Osječko-baranjske županije. Vodoopskrbni sustav projektnog područja se sastoji od dvije nezavisne distributivne zone. Prva zona opskrbljuje 5 općina: Belišće, Valpovo, Marijanci, Petrijevci i Bizovac, a druga samo općinu Koška. Očekivani rezultati projekta, koji bi trebao završiti 2022. godine, su rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje otpadnih voda, gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, rekonstrukcija i dogradnja sustava vodoopskrbe te izgradnja novog pogona za pripremu pitke vode.